Trang chủ Excel cơ bản Bài 6. Trình bày & Định dạng bảng tính Excel

Bài 6. Trình bày & Định dạng bảng tính Excel

2781
0

Chào mừng các bạn quay trở lại với Series Học Excel cơ bản của elego.org. Đây là bài số 6.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trình bày và định dạng dữ liệu cơ bản.

Nội dung tìm hiểu:

 • Định dạng chữ
 • Canh lề (Alignment)
 • Trộn ô (Merge)
 • Kẻ khung & tô nền (Border & Fill)
1. Định dạng chữ

Các thao tác bạn có thể thực hiện với chữ (text) bao gồm:

 • Thay đổi Font chữ.
 • Thay đổi Font style như chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân.
 • Kích cỡ chữ (Font size).
 • Màu chữ.
 • Các hiệu ứng khác.

Để định dạng chữ, chọn (bôi đen) ô hay vùng chứa nội dung bạn muốn định dạng, right click (nhấn chuột phải), chọn Format cells.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Hộp thoại Format Cells của Excel hiện ra như sau, chọn thẻ Font để định dạng chữ:

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

 • Font (1): Bạn chọn kiểu Font trong khu vực số 1 như hình trên. Bạn có thể chọn một số Font Unicode thường dùng như: Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana, Calibri,…hoặc các font khác.
 • Font Style (2): Chọn kiểu thường (regular), kiểu in nghiêng (Italic), kiểu in đậm (Bold) hay kiểu vừa in nghiêng vừa in đậm (Bold Italic).
 • Font Size (3): Chọn kích cỡ Font lớn nhỏ tùy thích.
 • Underline (4): Tùy chọn gạch chân cho chữ hay nội dung.
 • Color (5): Chọn màu chữ.
 • Normal font (6): Nếu bạn tick chọn vào tùy chọn này và nhấn OK, Excel sẽ tự động chuyển hết tất cả định dạng  (font, font style, font size, color,…) về dạng mặc định của Excel, mọi tùy chọn bạn đã thiết lập sẽ biến mất, dạng mặc định của Excel sẽ được áp dụng.
 • Effects (7): Các hiệu ứng, bao gồm: gạch ngang chữ, chữ nâng cao lên (ví dụ: chữ st trong chữ 1st) , chữ hạ xuống (như số 2 trong H20) (ví dụ bên dưới).
 • Preview (8): Xem trước các thiết lập của bạn sẽ làm thay đổi nội dung ra sao.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

2. Canh lề (Alignment)

Để các bạn dễ hình dung, mình đã tạo nội dung như bên dưới, tăng độ rộng và cao của các cột và dòng để các bạn thấy sự thay đổi khi áp dụng các tùy chọn về canh lề.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Để tùy chọn canh lề, bạn cũng right click vào nội dung và chọn Format Cells. Hộp thoại Format Cells hiện ra, chọn thẻ Alignment để chỉnh canh lề.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

 • Text alignment (1): Tùy chọn canh lề theo chiều ngang (horizontal), theo chiều dọc (vertical) và thụt vào (indent).
  Mình sẽ chọn canh giữa theo chiều ngang, canh giữa theo chiều dọc. Hãy xem kết quả như thế nào nhé.
  trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.orgKết quả: Nội dung được canh giữa theo chiều ngang và canh giữa theo chiều dọc.
  trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
 • Orientation (2): Chỉnh hướng chữ. Bạn hãy dùng chuột, giữ & kéo (drag) để chỉnh hướng hiển thị của text. Ở đây mình chọn chữ dốc lên 45 độ. Kết quả hiện ra như bên phải.
  trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
 • Text control (3): Có 3 tùy chọn:
  • Wrap text: Khi nội dung trong một ô dài, và độ rộng của cột không đủ để hiển thị nội dung, nếu bạn chọn Wrap text, nội dung sẽ được xuống dòng.trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
  • Shrink to fit: Khi nội dung trong một ô dài, à độ rộng của cột không đủ để hiển thị nội dung, nếu bạn chọn Shrink to fit, Excel sẽ tự điều chỉnh kích cỡ chữ (font size) nhỏ lại để nội dung hiển thị đủ trong một ô.trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
  • Merge cells: Nếu bạn chọn nhiều ô và sau đó chọn Merge Cells, các ô này sẽ được trộn (merge) lại với nhau thành một ô duy nhất.
   trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
3. Trộn ô (Merge)

Như trên mình đã giới thiệu, nếu bạn chọn nhiều ô, sau đó chọn Merge cells trong hộp thoại Format Cells, các ô này sẽ được trộn (merge) lại với nhau.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

4. Kẻ khung & tô nền (Border & Shading)
a. Kẻ khung

Bạn chọn các ô hoặc vùng cần kẻ khung, chọn Format Cells. Sau đó chọn thẻ Border để kẻ khung.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

 • Line (1): Tùy chọn kiểu đường kẻ (đường kẻ đơn, đường chấm chấm, đường nét đứt,…)
 • Color (2): Chọn màu đường kẻ.
 • Presets (3): Tùy chọn không kẻ khung, kẻ bao quanh hay kẻ tất cả các đường dọc và ngang.
 • Border (4): Tùy chọn kẻ đường kẻ trên, đường kẻ dưới, đường kẻ bên trái, đường kẻ bên phải, đường chéo,…
b. Tô nền (Fill)

Bạn chọn các ô hoặc vùng cần kẻ khung, chọn Format Cells. Sau đó chọn thẻ Fill để tô nền.

trình bày và định dạng- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

 • Background color (1): Chọn màu nền cần tô.
 • Pattern style (2): Chọn kiểu tô nền theo các pattern định sẵn như kiểu kẻ dọc, kẻ ngang, caro, kẻ chéo,…
 • Pattern color (3): Chọn màu cho kiểu tô đó.

Như vậy, mình đã giới thiệu với các bạn về các thao tác trình bày và định dạng, bao gồm: định dạng chữ (thay đổi font, font style, font size, font color), canh lề (alignment), trộn ô (merge), kẻ khung và tô nền (border and fill).

Trong bài kế tiếp, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn một số đối tượng (hình ảnh, hình vẽ, biểu đồ,…) vào bảng tính.

Hẹn gặp lại các bạn !

Bình luận của bạn