Trang chủ Excel cơ bản Bài 4. Toán tử, toán hạng & thiết lập công thức trong...

Bài 4. Toán tử, toán hạng & thiết lập công thức trong Excel

3914
0

Chào các bạn! Đây là bài viết số 4 trong Series học Excel cơ bản.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một nội dung vô cùng quan trọng, là cốt lõi của Excel đó chính là công thức. Tạo thành công thức là các toán hạng và toán tử, do đó chúng ta sẽ cũng sẽ tìm hiểu qua hai khái niệm này.

Nội dung bài 4:

 • Toán tử (các phép toán).
 • Toán hạng.
 • Cách thiết lập công thức.

1.Toán tử

Có bốn loại toán tử trong Excel là:

 • Toán tử số học: là các toán tử cộng, trừ, nhân, chia, phần trăm, lũy thừa.
 • Toán tử so sánh: so sánh lớn hơn (>), bé hơn (<), bằng (=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=), lớn hơn hoặc bằng (>=) và so sánh khác (<>).
 • Toán tử nối chuỗi: nối hai hay nhiều chuỗi lại với nhau.
 • Toán tử tham chiếu.

Toán tử tham chiếu liên quan đến khái niệm địa chỉ trong Excel, do đó mình sẽ nói về loại toán tử tham chiếu này trong bài viết về địa chỉ. Do đó, trong bài này mình sẽ chỉ nói về ba loại toán tử còn lại.

a. Toán tử số học
Toán tửGhi chúÝ nghĩaVí dụKết quả
+Dấu cộngCộng1+12
-Dấu trừTrừ10-19
*Dấu hoa thịNhân5*525
/Dấu xuyệt trái/ splashChia10/52
%Dấu phần trămPhần trăm20%0.2
^Dấu mũLũy thừa2^24
b. Toán tử so sánh
Toán tửÝ nghĩaGiá trị AGiá trị BVí dụKết quả
>Lớn hơn510A>B
(Kiểm tra xem A có lớn hơn B hay không)
Sai (False)
<Nhỏ hơn510A (Kiểm tra xem A có nhỏ hơn B hay không)Đúng (True)
=Bằng5A=6
(Kiểm tra xem A có bằng 6 không)
Sai (False)
>=Lớn hơn hoặc bằng93A>=B
(Kiểm tra xem A có lớn hơn hoặc bằng B hay không)
Đúng (True)
<=Nhỏ hơn hoặc bằng93A<=B
(Kiểm tra xem A có ln hơn hoặc bằng B hay không)
Sai (False)
<>Khác93A<>B
(Kiểm tra xem A có khác B không)
Đúng (True)
c. Toán tử nối chuỗi
Toán tửGhi chúÝ nghĩaVí dụKết quả
&Dấu & (Và)Nối chuỗi phía trước và sau dấu "&" lại với nhau"elego"&".org"elego.org
"Hello "&"World"Hello World
2. Toán hạng

Nếu ta có một biểu thức: A+B thì A và B chính là toán hạng và dấu ‘+’ chính là toán tử số học như mình đã giới thiệu trong phần một.

Toán hạng có thể là một giá trị cụ thể, như là 5,10,99,… Ví dụ: 1+2

Toán hạng cũng có thể là một ô, khi đó giá trị được lưu trữ trong ô đó sẽ được đưa vào tính toán. Ví dụ: C2+5 (lấy giá trị ô C2 cộng với 5).

3. Thiết lập công thức trong Excel

Dữ liệu trong một ô của Excel có thể là dữ liệu kiểu Số (number), kiểu Chuỗi (text, string), kiểu Ngày tháng (date/time) hoặc có thể là công thức tính toán.

Công thức trong Excel luôn bắt đầu bằng dấu ‘=’ (dấu bằng).
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn ‘()’ để gom nhóm các toán hạng lại với nhau.

Có một số cách thiết lập công thức trong Excel như sau:

a. Cách 1: Nhập/đánh công thức từ bàn phím

Đặt con trỏ vào ô bạn muốn thêm công thức. Nhấn = và nhập các toán hạng và toán tử.

Ví dụ: Chọn ô C2, nhập công thức =5+10

Công thức excel- Học Excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Ví dụ: Chọn ô C1, nhập công thức =A1+B1 để tính tổng giá trị ô A1 và B1

Công thức excel- Học Excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

b. Cách 2: Chọn công thức từ hộp thoại Insert Function
 • Chọn ô bạn muốn thêm công thức, trong ví dụ sau, chọn ô B7 để tính tổng cộng doanh thu cho các cửa hàng.

Công thức excel- Học Excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

 • Trên ribbon Formulas, click nút Insert Function, hoặc click nút fx để mở hộp thoại Insert Function.
 • Nhập mô tả về hàm/ chức năng của hàm bạn cần tìm vào ô “Search for a function”, ở đây mình cần tính tổng các ô, do đó mình nhập “Sum of cells”, sau đó nhấn Go để Excel tìm hàm cho bạn.
 • Các hàm phù hợp sẽ hiện ở khung bên dưới, chọn hàm bạn cần và nhấn OK.
  Ở đây mình sẽ chọn hàm SUM.

Công thức excel- Học Excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Trong ô Number1, dùng chuột chọn các ô hay vùng bạn muốn đưa vào hàm (làm tham số của hàm). Ở đây mình sẽ chọn vùng B2:B6 để hàm SUM tính tổng các số trong vùng này.

Kết quả tính toán như sau:

Công thức excel- Học Excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Chúng ta đã tìm hiểu về toán tử, toán hạng và cách thiết lập công thức trong Excel.

Trong bài kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối, hai loại địa chỉ rất hay dùng trong các công thức của Excel.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp !

Bình luận của bạn