Trang chủ Excel cơ bản Bài 5. Địa chỉ trong Excel

Bài 5. Địa chỉ trong Excel

8126
0

Chào các bạn! Chào mừng các bạn quay lại với Series Học Excel cơ bản của elego.org. Đây là bài viết số 5.

Trong bài số 3, chúng ta đã tìm hiểu về các đối tượng cơ bản trong Excel như: dòng (row), cột (column), ô (cell), vùng (range), bảng tính (sheet) và workbook, trong đó mình cũng đã đề cập đến địa chỉ ô và địa chỉ vùng.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối. Đây là hai loại địa chỉ được sử dụng trong các công thức của Excel.

Trước tiên chúng ta hãy nhắc lại địa chỉ ô (cell) và địa chỉ vùng (range) một chút nha.

1. Địa chỉ ô (Cell)

Giao điểm giữa mỗi dòng và mỗi cột sẽ tạo thành một ô. Địa chỉ ô được tạo thành từ cột và dòng tạo nên nó.

Ví dụ: Ô C2 là giao điểm của cột C và dòng số 2.

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

2. Địa chỉ vùng (Range)

Tập hợp nhiều ô lại với nhau tạo thành một vùng (range).
Địa chỉ vùng bao gồm ô bắt đầu và ô kết thúc vùng, ngăn cách bởi dấu : (hai chấm)

Ví dụ: Các ô bên dưới tạo thành một vùng. Ô bắt đầu là B2, ô kết thúc là D5, địa chỉ của vùng là B2:D5

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

3. Địa chỉ tương đối

Hãy cùng xem qua ví dụ sau. Cột A chứa các giá trị hàng hóa, cột B yêu cầu tính VAT, VAT bằng 10% của giá trị hàng.

Ở ô B2 chúng ta có công thức =10%*A2.

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Copy công thức này xuống các dòng còn lại để hoàn thiện bảng tính VAT.

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Bây giờ hãy xem công thức của các ô tính VAT.

Công thức ở ô B2 là: =10%*A2
Công thức ở ô B3 là: =10%*A3

Ở ô B2 (=10%*A2), thực chất là =10% nhân với giá trị của ô cách ô B2 một cột về bên trái (cột A) và trên cùng dòng (dòng 2), tức là bằng 10%*A2

Khi từ ô B2 xuống ô B3, tức là dịch chuyển xuống 1 dòng, công thức sẽ được Excel cập nhật lại thành =10%*A3. Cứ thế cho các ô còn lại.

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.orgđịa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Tóm lại, công thức chứa địa chỉ tương đối sẽ thay đổi khi bạn copy công thức từ một ô sang ô khác. Tùy theo sự dịch chuyển về số cột và số dòng mà công thức sẽ được thay đổi theo tương ứng.

Địa chỉ mặc định khi tham chiếu đến trong Excel là địa chỉ tương đối.

4. Địa chỉ tuyệt đối

Bây giờ hãy xét một ví dụ khác. Chúng ta có bảng tính như sau. Cột B là giá trị thành tiền bằng USD, cột C là giá trị thành tiền bằng VND.
Tỷ giá được quy định cố định trong ô C2.

Thành tiền VND = Thành tiền USD * Tỷ giá

Giả sử ta thiết lập công thức như sau: (ô C5) =B5*C2

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
Khi đó, nếu bạn copy công thức xuống ô C6 thì công thức sẽ được Excel tự động thay đổi thành (C6) =B6*C3 (theo nguyên tắc như ta đã nói trong phần địa chỉ tương đối)

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org
Ô C2 mới là ô quy định tỷ giá, trong khi công thức này đã được điều chỉnh thành C3. Điều này không đúng với mục đích của chúng ta là chỉ nhân với tỷ giá cố định ở ô C2.

Để tham chiếu đến một ô cố định, ta phải chuyển qua địa chỉ tuyệt đối.
Để chuyển một địa chỉ tương đối qua địa chỉ tuyệt đối, ta thêm dấu $ (dấu đô la) vào trước tên cột hoặc tên dòng, hoặc cả trước cả hai (tùy theo việc bạn muốn cố định dòng hay cột hay tất cả).

Quay lại ví dụ này, ta sửa lại công thức như sau: (ô C5) =B5*$C$2

Khi đó, nếu bạn copy công thức qua các ô khác, trong công thức, chỉ có địa chỉ của ô B5 bị thay đổi, còn $C$2 vẫn được giữ nguyên, mục đích là vẫn tham chiếu đến tỷ giá cố định ở ô C2.

địa chỉ excel- Học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Dấu $ có thể được hiểu như việc khóa dòng hay khóa cột, tùy thuộc vào vị trí bạn đặt dấu $.

– Nếu đặt trước cột (ví dụ $A1), tức là bạn đang cố định cột hay khóa cột, khi copy công thức, địa chỉ cột sẽ không thay đổi.

– Nếu đặt trước dòng (ví dụ A$1), tức là bạn đang cố định dòng hay khóa dòng, khi copy công thức, địa chỉ dòng sẽ không thay đổi.

– Nếu đặt trước cả dòng và cột (ví dụ $A$1), tức là bạn đang cố định hay khóa cả dòng lẫn cột. Khi copy công thức, cả địa chỉ dòng và cột đều không thay đổi.

Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối hơi khó hiểu một chút phải không? Bạn khoan hãy lo lắng nhé. Trong các bài tập có vận dụng các địa chỉ này mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn. Thông qua các ví dụ các bạn cũng sẽ dễ hình dung hơn.

Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về địa chỉ ô, địa chỉ vùng, địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.

Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách trình bày và định dạng bảng tính.

Hẹn gặp lại các bạn!

Bình luận của bạn