Trang chủ Advance 2- Interactive Report Báo cáo động- Tạo cấu trúc báo cáo và một số chỉ...

Báo cáo động- Tạo cấu trúc báo cáo và một số chỉ số chính

1875
0
tạo báo cáo động Excel- Interactive Report- Excel Dashboard

Hello, xin chào các bạn!

Chào mừng các bạn quay trở lại với Advance 2- Interactive Report, series về báo cáo động của elego.org

Trong bài trước, chúng ta đã xác định được yêu cầu của báo cáo, bao gồm các chỉ số và biểu đồ sẽ thể hiện trên báo cáo. Ngoài ra chúng ta cũng đã xem qua dữ liệu xem đã có những gì.

Trong bài này, chúng ta sẽ tạo cấu trúc báo cáo và tạo bốn chỉ số ở mục 1,2,3 và 4 như trong bài trước đã đề cập. Các mục còn lại sẽ được tạo trong các bài tiếp theo.

Chúng ta bắt đầu nhé.

1. Tạo cấu trúc báo cáo

a. Đổi tên sheet dữ liệu gốc

Đầu tiên, mình sẽ đổi tên sheet1 thành “Data”. Mục đích là để gợi nhớ rằng sheet đó là sheet chứa dữ liệu. Nếu workbook của bạn có nhiều sheet thì việc đặt tên gợi nhớ cho mỗi sheet là việc nên làm.

Để đổi tên, right click (nhấn chuột phải) vào sheet1, chọn Rename và đặt lại tên mới. Mình sẽ đổi tên Sheet1 thành Data như sau:

tạo cấu trúc báo cáo

 

b. Tạo cấu trúc báo cáo

Mình sẽ chèn thêm sheet “Sales”. Click nút dấu cộng (Insert New Sheet) và đặt tên mới cho sheet vừa tạo ra là “Sales”

chèn sheet trong excel

Các bạn hãy tiếp tục chèn thêm các sheet và đặt tên như sau nhé:

  • COGS
  • Profit
  • Unit Sold
  • Sales trend
  • Sales by Country
  • Sales by Segment
  • Sales by Product

Sau khi chèn thêm các sheet mới, chúng ta sẽ được file Excel với các sheet như sau:

Cấu trúc báo cáo- tạo báo cáo động Excel- Interactive Report- Excel Dashboard- elego.org

2. Tổng hợp số liệu Sales, COGS, Profit và Unit Sold

a. Sales- Doanh thu

Chèn một Pivot Table. Nơi đặt Pivot Table là sheet Sales.

chèn pivot table

Nếu bạn chưa biết cách tạo Pivot Table, xem cách tạo Pivot Table tại đây

Đưa field Sales vào vùng Values để Pivot Table tổng hợp dữ liệu cho bạn.

cách chèn pivot table trong excel

Kết quả tổng hợp chúng ta được tổng Sales (doanh thu) là 118,726,350 USD như trên.

Đặt tên cho Pivot Table

Với mỗi Pivot Table tạo ra, Excel tự động đặt tên là PivotTable1, PivotTable2, PivotTable3,…

Mình sẽ đặt lại tên cho Pivot Table vừa tạo bằng cách chọn ribbon Analyze, trong mục PivotTable Name, mình sẽ nhập vào tên mới. Ở đây mình sẽ đặt tên là PT_Sales. Tiền tố PT cho chúng ta biết đó là một PivotTable.

Cấu trúc báo cáo- tạo báo cáo động Excel- Interactive Report- Excel Dashboard- elego.org- đổi tên

b. COGS- Giá vốn hàng bán (Cost Of Goods)

Làm tương tự như trên. Lưu ý chèn Pivot Table vào sheet COGS đã tạo nha, đừng đưa nhầm vào sheet khác.

Đặt tên cho Pivot Table vừa tạo là PT_COGS.

Cấu trúc báo cáo- tạo báo cáo động Excel- Interactive Report- Excel Dashboard- elego.org- COGS

c. Profit- Lợi nhuận

Tương tự, hãy tạo thêm một Pivot Table để tổng hợp Profit (lợi nhuận)

Đặt tên cho Pivot Table vừa tạo là PT_Profit.

Cấu trúc báo cáo- tạo báo cáo động Excel- Interactive Report- Excel Dashboard- elego.org- profit

d. Unit Sold- Số lượng bán ra

Tương tự như trên, tạo thêm một Pivot Table để tổng hợp Units Sold (số lượng bán ra)

Đặt tên cho Pivot Table vừa tạo là PT_UnitsSold

Cấu trúc báo cáo- tạo báo cáo động Excel- Interactive Report- Excel Dashboard- elego.org- Units Sold

Kết

Trong bài này chúng ta đã tạo được cấu trúc của báo cáo, bao gồm các sheet Sales, COGS, Profit, Units Sold, Sales Trend, Sales by Country, Sales by Segment và Sales by Product.

Ngoài ra, chúng ta cũng đã tạo xong 4 Pivot Table để tổng hợp Sales, COGS, Profit và Units Sold. Chúng ta đã đặt tên bốn Pivot Table này là PT_Sales, PT_COGS, PT_Profit và PT_UnitsSold.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tổng hợp dữ liệu & tạo biểu đồ cho Sales Trend- Diễn biến hay xu hướng của doanh thu nhé.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp.

See all you guys in the next lesson. Bye for now !

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận của bạn