Trang chủ Excel cơ bản Bài 15. Hàm AND- Nhóm hàm logical

Bài 15. Hàm AND- Nhóm hàm logical

1186
0

Hello, xin chào các bạn. Đây là bài số 15 của Series học Excel cơ bản của elego.org

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về hàm IF. Trong bài này, mình sẽ giới thiệu với các bạn hàm AND. Hàm AND cùng với hàm OR, NOT sẽ được sử dụng rất nhiều trong các biểu thức so sánh của hàm IF.

Cùng bắt đầu nào !

1. Cú pháp hàm AND

= AND (Biểu thức so sánh 1, Biểu thức so sánh 2,…, [biểu thức so sánh n])

Biểu thức so sánh thì khỏi phải nói rồi hén. Biểu thức so sánh là các biểu thức dạng như so sánh 5>2, A1<B3, D5<=1000,…

2. Chức năng và nguyên tắc hoạt động

Mỗi biểu thức so sánh bên trong hàm AND là một tham số của hàm.

Mỗi biểu thức đó đều trả về giá trị là đúng (true) hoặc sai (false).

Hàm AND sẽ chỉ trả về kết quả là đúng (true) khi tất cả các tham số bên trong nó đều cho kết quả là đúng (true). Tất cả tham số true thì hàm này sẽ cho kết quả true. Ngược lại, dù chỉ một tham số là false thì hàm AND sẽ cho kết quả là false.

Hàm ANDKết quảGiải thích
AND(True, True)TrueCả hai tham số là True -> Hàm AND cho kết quả True
AND(True, False)FalseMột trong hai tham số là False -> Hàm AND cho kết quả False
AND(False, True)FalseMột trong hai tham số là False -> Hàm AND cho kết quả False
AND(False, False)FalseCả hai tham số là False -> Thì tất nhiên hàm AND sẽ cho kết quả là False rồi.
3. Ví dụ

Lấy lại ví dụ trong bài 13 (nói về hàm MID).

Cuối bài 13 chúng ta đã có được bảng tính như sau.

 

hàm AND- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Bây giờ hãy tạo thêm cột Giảm giá ngay bên phải của Năm sản xuất.

Download file thực hành

Yêu cầu: Nếu hàng nào do hãng A sản xuất và có mã màu là GO thì giảm giá 5%. Các mặt hàng còn lại không giảm.

Bài giải:

Ở ô E2, lập công thức như sau:

hàm AND- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Cách hoạt động của hàm như sau:

hàm AND- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Bài này có sử dụng hàm IF- Nhấn để xem lại bài giảng về hàm IF

Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về hàm AND. Trong bài tới, mình sẽ giới thiệu với các bạn về hàm OR nhé.

Hẹn gặp lại các bạn !

Bình luận của bạn