Trang chủ Excel cơ bản Bài 20. Hàm Count và CountA- Nhóm hàm toán học & thống...

Bài 20. Hàm Count và CountA- Nhóm hàm toán học & thống kê

3352
0
hàm count- hàm countA- học excel online- excel căn bản, excel nâng cao, tin học văn phòng- elego.org

Hello, xin chào các bạn. Đây là series học Excel cơ bản của elego.org.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hàm Count và CountA. Hai hàm này thường được dùng để đếm xem có bao nhiêu item trong một vùng nào đó. Tuy nhiên, nguyên tắc đếm của Count và CountA khác nhau một tí. Hãy cùng xem nhé.

1. Hàm Count

a. Cú pháp

= COUNT( A )

A- cũng tương tự như mình đã nói trong bài 19- hàm SUM.
Nếu bạn chưa biết A là gì, hãy xem lại bài 19.

Xem thêm: Hàm SUM- Nhóm hàm toán học & thống kê

b. Chức năng

Hàm Count sẽ đếm xem có bao nhiêu ô trong một vùng nào đó, mà các ô đó phải chứa giá trị là số.

Điều đó có nghĩa là nếu ô nào chứa giá trị số (number) thì hàm Count sẽ đếm. Ngược lại, nếu ô không chứa giá trị số (ví dụ như text- văn bản), hàm Count sẽ không đếm ô đó.

2. Hàm CountA

a. Cú pháp

= COUNTA( A )

Hàm CountA cũng có cú pháp tương tự như hàm SUM và hàm Count.

Xem thêm: Hàm SUM- Nhóm hàm toán học & thống kê

b. Chức năng

Hàm CountA đếm xem có bao nhiêu ô trong một vùng, mà các ô đó không rỗng (blank).

Điều đó có nghĩa là cứ ô nào có chứa dữ liệu là hàm CountA sẽ đếm, không phân biệt đó là number hay là text, miễn có dữ liệu là hàm CountA sẽ đếm.

3. Ví dụ

Giả sử ta có dữ liệu chứa trong cột A như sau.
Yêu cầu đếm với hàm Count và CountA, cho vùng A2:A6

hàm count- hàm countA- học excel online- excel căn bản, excel nâng cao, tin học văn phòng- elego.org

– Hàm Count: Ở ô C2, lập công thức: =COUNT(A2:A6)

– Hàm CountA: Ở ô D2, lập công thức: =COUNTA(A2:A6)

Kết quả như sau:

hàm count- hàm countA- học excel online- excel căn bản, excel nâng cao, tin học văn phòng- elego.org

Bạn thấy hàm Count cho kết quả là 4, còn hàm CountA cho kết quả là 5.
Lý do là vì hàm Count chỉ đếm 4 ô chứa giá trị là số (kiểu data/time cũng là dữ liệu kiểu số). Còn hàm CountA đếm các ô có chứa dữ liệu, kể cả ô chứa text.

Kết

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về hàm Count và CountA. Hai hàm này rất là tương đồng với hàm Sum về các tham số nhập vào.

Hiện chưa có bài thực hành nhóm hàm này, sau khi đi hết nhóm hàm này mình sẽ có bài thực hành cho các bạn nhé.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba hàm: Min, Max và Average. Các bạn nhớ chú ý đón xem nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ! See all you guys in the next lesson ! Bye for now !

Xem thêm:
Facebook của elego.org
Group thảo luận của elego.org

 

 

Bình luận của bạn