Trang chủ Excel cơ bản Hàm Date – Tạo Giá trị Ngày Tháng trong Excel

Hàm Date – Tạo Giá trị Ngày Tháng trong Excel

613
0
hàm date trong excel

Hello, xin chào các bạn!

Đây là bài viết số 30 trong Series Học Excel cơ bản của elego.org

Trong bài 29, chúng ta đã tìm hiểu những hàm rất cơ bản trong nhóm hàm Ngày-Tháng, bao gồm các hàm NOW, TODAY, YEAR, MONTH và DAY.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hàm DATE để tạo ra một giá trị ngày tháng.

1. Cú pháp hàm DATE

= DATE (Năm, Tháng, Ngày)

2. Ý nghĩa

Hàm Date nhận ba tham số là Năm, Tháng, Ngày và từ đó tạo thành một giá trị Ngày Tháng duy nhất.

3. Ví dụ:

HàmKết quảÝ nghĩa
DATE(2020,2,14)14/02/2020Tạo ra giá trị ngày 14/02/2020 từ ba giá trị: Năm 2020, Tháng 2, Ngày 14
DATE(2019,3,8)08/03/2020Tạo ra giá trị ngày 08/03/2019 từ ba giá trị: Năm 2019, Tháng 3, Ngày 8
DATE(2020,12,25)25/12/2020Tạo ra giá trị ngày 25/12/2020 từ ba giá trị: Năm 2020, Tháng 12, Ngày 25

Kết

Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn về hàm DATE, cú pháp và cách sử dụng trong thực tế.

Ngoài ra, đây là các link dành cho các bạn:

Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp của elego.org

See all you guys in the next lesson. Bye !

Bình luận của bạn