Trang chủ Excel cơ bản Hàm Ngày Tháng trong Excel

Hàm Ngày Tháng trong Excel

787
0
hàm ngày tháng trong excel

Hello, xin chào các bạn.

Đây là bài viết số 29 của Series Học Excel cơ bản của elego.org

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số hàm cơ bản trong nhóm hàm Ngày Tháng (Date/Time), bao gồm năm hàm: NOW, TODAY, YEAR, MONTH, DAY

1. Hàm NOW

Cú pháp:

= NOW ()

Cú pháp của hàm NOW chỉ là NOW(). Bạn không truyền bất kỳ tham số nào vào.

Ý nghĩa: Trả về Ngày tháng và Thời gian hiện tại.

Ví dụ: Bạn nhập công thức =NOW(), bạn nhận được kết quả là 26/12/2019 06:08:39

Khi sửa công thức ở ô khác, kết quả hàm NOW cũng thay đổi theo, vì hàm NOW sẽ cập nhật lại thời khắc hiện tại (Ngày tháng năm, Giờ phút giây hiện tại)

2. Hàm TODAY

Cú pháp

=TODAY ()

Tương tự hàm NOW, chỉ cần viết hàm TODAY là TODAY(), không cần truyền tham số nào vào.

Ý nghĩa: Trả về Ngày tháng hiện tại.

Ví dụ: = TODAY() cho kết quả hôm nay là ngày 26/12/2019.

3. Hàm YEAR

Cú pháp

=YEAR ( Giá trị thời gian )

Ý nghĩa: Trả về một số nguyên, là năm của “Giá trị thời gian”.

Ví dụ:

Ô A1 chứaCông thứcKết quả
01/01/2020YEAR(A1)2020
02/09/1945YEAR(A1)1945
25/01/2020YEAR(A1)2020

4. Hàm MONTH

Cú pháp

=MONTH ( Giá trị thời gian )

Ý nghĩa: Trả về một số nguyên, là tháng của “Giá trị thời gian”. Kết quả là một số nguyên từ 1 đến 12 (hiển nhiên rồi, tháng thì từ 1 đến 12 chứ gì nữa)

Ví dụ:

Ô A1 chứaCông thứcKết quả
08/03/2019MONTH(A1)3
14/02/2020MONTH(A1)2
02/09/2020MONTH(A1)9

5. Hàm DAY

Cú pháp:

= DAY( Giá trị thời gian )

Ý nghĩa: Trả về một số nguyên, là ngày của “Giá trị thời gian”

Ví dụ

Ô A1 chứaCông thứcKết quả
19/11/2020DAY(A1)19
29/02/2019DAY(A1)29
08/03/2020DAY(A1)8

Kết

Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn năm hàm trong nhóm hàm Ngày Tháng (Date/Time): NOW, TODAY, YEAR, MONTH, DAY.

Các bạn cũng thấy bài này khá đơn giản, cú pháp cũng dễ nhớ, các bạn cứ có một vài idea về các hàm này như vậy đã. Ví dụ thực tế thì mình sẽ viết sau nhé.

Ngoài ra, đây là các link dành cho các bạn:

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm DATE.

Hẹn gặp lại các bạn!

See all you guys in the next lesson. Bye !

Bình luận của bạn