Trang chủ Excel cơ bản Bài 17. Hàm NOT- Nhóm hàm logical

Bài 17. Hàm NOT- Nhóm hàm logical

2187
0

Hello, xin chào các bạn. Đây là bài số 17 của Series học Excel cơ bản.

Chúng ta đã tìm hiểu hàm IF trong bài 14, hàm AND trong bài 15 và hàm OR trong bài 16.

Hàm IF thực hiện một hàm nếu một điều kiện là đúng, thực hiện một hàm khác nếu điều kiện đó sai.

Hàm AND để kiểm tra xem các điều kiện có thỏa hết hay không.

Hàm OR để kiểm tra xem có thỏa một trong số các điều kiện hay không.

Nếu chúng ta muốn phủ định lại một điều kiện (đúng thành sai, sai thành đúng), ví dụ: giảm giá nếu không phải là mặt hàng được sản xuất năm 2018, ta phải làm thế nào?

Hàm NOT sẽ giúp chúng ta làm việc này.

1. Cú pháp

=NOT(Biểu thức so sánh)

2. Chức năng

Hàm NOT sẽ phủ định lại kết quả của biểu thức so sánh.

Nếu kết quả của biểu thức so sánh là đúng (true), hàm NOT sẽ cho kết quả là sai (false), và ngược lại.

Hãy nhớ: NOT chuyển đúng thành sai, chuyển sai thành đúng

Công thứcKết quảGiải thích  
NOT(True)FalseNot True là False
(Không đúng thì là sai)
NOT(False)TrueNot False thì là True
(Không sai thì là đúng)
NOT(2>1)False2>1 là đúng (True)
Hàm NOT phủ định lại, chuyển kết quả thành False
NOT(5<3)True5<3 là sai (False)
Hàm NOT phủ định lại, chuyển kết quả thành True
3. Ví dụ:

Cũng lấy lại ví dụ về giảm giá trong bài 15.

Bạn nào chưa xem có thể xem lại bài 15 tại đây. Hoặc click link bên dưới để download file thực hành.

Download file thực hành

Lại giả sử bây giờ, phòng Marketing đề xuất giảm giá 9% cho những mặt hàng không được sản xuất trong năm 2018. Tức là hàng năm 2018 còn mới mà, giảm giá chi? Những mặt hàng nào sản xuất trước đó thì giảm giá để giảm hàng tồn.

Yêu cầu: Giảm giá 9% cho những mặt hàng không được sản xuất trong năm 2018.

Bài giải:

Ở ô E2, lập công thức như sau:

= IF(NOT(D2=”2018″),9%,0)

Cách hoạt động của hàm như sau:

Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về hàm NOT, cú pháp, cách hoạt động cũng như một ví dụ áp dụng trong thực tế.

Bài 17 cũng là bài cuối trình bày về nhóm hàm logical (gồm IF, AND, ORNOT). Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng làm bài thực hành áp dụng nhóm hàm này.

Hẹn gặp lại các bạn! See you later !

Bình luận của bạn