Trang chủ Excel cơ bản Bài 19. Hàm SUM- Nhóm hàm toán học & thống kê

Bài 19. Hàm SUM- Nhóm hàm toán học & thống kê

1270
0

Hello, xin chào các bạn !

Mình đã trở lại với các bạn rồi đây. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hai nhóm hàm:

 • Nhóm hàm xử lý chuỗi, bao gồm các hàm Left, Right, Mid.
 • Nhóm hàm logic, bao gồm các hàm If, And, Or, Not.

Từ bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu sang nhóm hàm thứ ba, đó là nhóm hàm toán học và thống kê.

Trong nhóm hàm này mình chỉ giới thiệu các hàm được dùng phổ biến nhất, bao gồm các hàm: Sum, SumProduct, SubTotal, Count, CountA, Min, Max, Average, SumIf và CountIf.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hàm đầu tiên- hàm SUM.
Cùng xem & thực hành thôi nào các bạn !

1. Cú pháp và chức năng của hàm SUM

Tổng quát nhất thì cú pháp của hàm SUM như sau:

= SUM( A )

Excel không gợi ý cú pháp này đâu. Tôi chế đấy, để cho bạn dễ hiểu.
Ý nghĩa của nó là tính cộng (tính tổng) hết những cái A bạn đưa vào hàm.

A có thể là:

 • A có thể là số
  Ví dụ: = SUM(1,2,3) – khi đó hàm SUM sẽ tính tổng 1+2+3 và cho bạn kết quả là 6.
 • A có thể là một loạt các ô có chứa dữ liệu
  Ví dụ: = SUM(A1,B5,D9).
  Giả sử giá trị tại các ô A1, B5 và D9 lần lượt là 1,9,5. Khi đó hàm SUM sẽ tính tổng 1+9+5 và cho bạn kết quả là 15.
 • A có thể là một vùng dữ liệu
  Ví dụ: = SUM(A1:D7)
  Khi đó hàm SUM sẽ tính tổng cộng giá trị các ô trong vùng này và trả về kết quả cho bạn.
 • A có thể là nhiều vùng dữ liệu
  Ví dụ: =SUM(A1:C2, D1:E3)
  Khi đó hàm SUM sẽ tính tổng cộng giá trị của các ô trong hai vùng đó lại và trả về kết quả cho bạn.

Xem thêm về ô và vùng dữ liệu

2. Ví dụ:

Giả sử như bạn có một shop quần áo và có ghi nhận doanh thu bán hàng theo từng nhóm sản phẩm như sau.

Yêu cầu tính tổng doanh thu bán hàng.

hàm sum- học excel online, excel căn bản, excel nâng cao, bài tập thực hành excel, tin học văn phòng- elego.org

Lời giải:

Ở ô B10, nhập công thức:

=SUM(B2:B9)

Chúng ta sẽ được kết quả như sau:

hàm sum- học excel online, excel căn bản, excel nâng cao, bài tập thực hành excel, tin học văn phòng- elego.org

Kết

Hàm SUM khá là đơn giản phải không nào? Hàm SUM không có điều kiện nào nên bạn chỉ cần chọn hết các tham số cần để hàm SUM tính tổng là được.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm Count và hàm CountA.
Hẹn gặp lại các bạn nhé.

See all you guys in the next lesson. Bye !

Xem thêm:
Facebook của elego.org
Group thảo luận của elego.org

 

Bình luận của bạn