Trang chủ Excel cơ bản Bài 22. Hàm SUMIF và COUNTIF- Nhóm hàm toán học & thống...

Bài 22. Hàm SUMIF và COUNTIF- Nhóm hàm toán học & thống kê

5427
0
hàm sumif- hàm countif

Hello, xin chào các bạn!

Chào mừng các bạn quay trở lại với series Học Excel cơ bản của elego.org. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhóm hàm Toán học và Thống kê, tiếp tục là hai hàm SUMIF và COUNTIF.

Chúng ta bắt đầu nhé ! Let’s go !

HÀM SUMIF

1. Cú pháp

= SUMIF(Vùng [1] , Điều kiện [2], Vùng tính tổng [3] )

2. Ví dụ

Giả sử chúng ta có bảng thống kê số lượng của từng mặt hàng như vùng A1:B12.
Yêu cầu tính tổng số lượng của mặt hàng Táo ở bảng bên phải.

Phân tích yêu cầu:

Nếu chỉ cần tính tổng toàn bộ các mặt hàng, các bạn sẽ nghĩ ngay đến hàm SUM phải không nào?

Tuy nhiên, ở đây yêu cầu tính tổng theo mặt hàng “Táo”, hoặc sau này là một mặt hàng bất kỳ nào khác. Tức là tính tổng theo một điều kiện nhât định nào đó, chúng ta sẽ dùng hàm SUMIF.

Lời giải:

Bạn để ý công thức trong khung màu đỏ.
Công thức này sẽ tìm điều kiện “Táo” trong vùng màu xanh dương (A2:A12), nếu thỏa điều kiện mặt hàng là Táo thì sẽ tính tổng các ô tương ứng trong vùng màu đỏ (B2:B12)

Kết quả như sau. Tổng số lượng theo mặt hàng Táo là 157.

3. Chức năng

Nhìn lại cú pháp hàm SUMIF
= SUMIF(Vùng [1] , Điều kiện [2], Vùng tính tổng [3] )

Như vậy các bạn cũng thấy chức năng của hàm SUMIF là tìm kiếm trong Vùng [1], nếu Điều kiện [2] thỏa thì sẽ tính tổng các ô tương ứng của Vùng [3]

HÀM COUNTIF

1.Cú pháp

= COUNTIF(Vùng [1], Điều kiện [2])

2. Chức năng

Hàm COUNTIF đếm tất cả các ô trong Vùng [1] thỏa Điều kiện [2]

3. Ví dụ

Vẫn với ví dụ trên, yêu cầu đếm xem có bao nhiêu đơn đặt hàng cho “Táo”- giả định mỗi dòng là một đơn hàng.

Ở ô E8, nhập công thức: = COUNTIF(A2:A12,”Táo”)- công thức như khung màu đỏ bên dưới.

Hàm COUNTIF sẽ xem trong vùng A2:A12 xem có bao nhiêu giá trị là “Táo”.
Kết quả trả về là 3- có ba đơn hàng đặt hàng cho “Táo”.

KẾT

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về cú pháp, chức năng và ứng dụng của hai hàm SUMIF và COUNTIF.

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SUMPRODUCT.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Bình luận của bạn