Trang chủ Excel cơ bản Bài 23. Hàm SumProduct- Nhóm hàm toán học & thống kê

Bài 23. Hàm SumProduct- Nhóm hàm toán học & thống kê

1516
0
Hàm SumProduct trong Excel

Hello, xin chào các bạn ! Bạn đang theo dõi series học Excel cơ bản của elego.org. Đây là bài viết số 23.

Đặt vấn đề

Giả sử chúng ta chúng ta có cửa hàng trà sữa (lại là trà sữa :)), và có bảng theo dõi như sau: hàm sumproduct Cửa hàng bán các loại trà sữa: trà sữa trân chân đường đen,…và cả trà xanh các cụ hay uống, với giá rất hạt dẻ-2k. Bạn cần làm một bảng thống kê tổng doanh thu vào cuối ngày, chính là ô màu vàng. Bạn sẽ làm thế nào?

Đơn giản thôi…

Bạn sẽ thêm cột Doanh thu sau cột giá bán. Sau đó tính Doanh thu cho từng sản phẩm bằng cách lấy Số lượng x Giá bán. Sau đó dùng hàm SUM để tính tổng Doanh thu. Quá đơn giản- đó chính xác là những gì bạn nghĩ, right?

Một số bạn sẽ nghĩ vậy, đó cũng là một cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, yêu cầu trong bài này là không tạo thêm cột phụ, chỉ dùng một hàm để tính Tổng Doanh thu.

Hàm SumProduct

1. Cú pháp hàm SumProduct

= SUMPRODUCT(Mảng 1, [Mảng 2],…)

2. Chức năng hàm SumProduct

a. Ví dụ:

Quay lại ví dụ trên để bạn thấy cách hoạt động của hàm này, sau đó bạn tự dưng sẽ hiểu chức năng của nó. Mình sẽ viết hàm để tính Tổng Doanh thu như sau:

=SUMPRODUCT(B3:B7,C3:C7)

Ví dụ hàm SumProduct

Hàm SumProduct sẽ (1) lấy từng giá trị của vùng màu xanh nhân với từng giá trị của vùng màu đỏ, sau đó (2) lấy tổng của tất cả các giá trị (vừa nhân được) đó. Chức năng hàm SumProduct Ta được kết quả Tổng Doanh thu như sau:Hàm SumProduct- Cách dùng

b. Chức năng của Hàm SumProduct

Như vậy, hàm SumProduct sẽ tính tích (nhân) từng giá trị tương ứng của các mảng, sau đó sẽ tính tổng của các tích đó.

Kết

Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn về hàm SumProduct, cú pháp, chức năng và ví dụ cách sử dụng hàm.

Với hàm SumProduct, các bạn sẽ thực hiện được các tính toán chỉ với một hàm mà không cần tạo thêm cột phụ. Các bạn hãy thực hành lại để nắm rõ hơn hàm SumProduct nhé.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SubTotal.

Hẹn gặp lại các bạn ! See all you guys in the next lesson. Bye !

Có thể bạn quan tâm

 

Bình luận của bạn