Trang chủ Advance 1 Bài 6. Sắp xếp trong PivotTable

Bài 6. Sắp xếp trong PivotTable

3494
0

Hello, xin chào các bạn!

Đây là elego.org & chúng ta lại gặp nhau trong series Advance1- Học Excel nâng cao, chuyên đề về PivotTable.

Lần đầu làm chuyện ấy ?

Nếu bạn mới ghé thăm elego.org, có thể bạn sẽ muốn xem qua Có gì hot trong series Advance1, go & look around thôi nào !

Cho đến bây giờ các bạn đã có thể tự tạo được PivotTable & thực hiện một số tùy chỉnh.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sắp xếp trong PivotTable.

Nếu chưa có dữ liệu mẫu để thực hành, bạn hãy download theo link bên dưới.

Download dữ liệu mẫu cho PivotTable

1. Tạo PivotTable tổng hợp dữ liệu

Học Excel online- căn bản, nâng cao, dễ hiểu, miễn phí- ví dụ, bài tập thực hành excel- PivotTable- Sắp xếp- elego.org

Mình muốn xem Lợi nhuận (Profit) theo danh mục hàng hóa (Category). Do đó, mình đưa cột Category vào Rows, và đưa cột Profit vào vùng tính Values.

Vậy là xong phần tạo PivotTable tổng hợp số liệu hén.

2. Sắp xếp trong PivotTable

Bây giờ mình muốn sắp xếp danh mục hàng hóa (Category) giảm dần theo lợi nhuận. Mục đích là để các danh mục nào có lợi nhuận cao nhất sẽ xếp đầu danh sách.

Học Excel online- căn bản, nâng cao, dễ hiểu, miễn phí- ví dụ, bài tập thực hành excel- PivotTable- Sắp xếp- elego.org

Click nút hình tam giác xổ xuống ở cột Category. Một bảng chọn sẽ hiện ra như trên.

  • Sort A to Z: Tên danh mục (Category) sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z.
  • Sort Z to A: Như trên nhưng sắp xếp từ Z đến A.
  • Hai tùy chọn này các bạn tự thực hành, mình không minh họa nhé.

Ở đây mình muốn sắp xếp theo Lợi nhuận (Profit) giảm dần. Click chọn More Sort Options…

Học Excel online- căn bản, nâng cao, dễ hiểu, miễn phí- ví dụ, bài tập thực hành excel- PivotTable- Sắp xếp- elego.org

  • Ascending (A to Z) by: Sắp xếp tăng dần theo tiêu chí tự chọn.
  • Descending (Z to A) by: Sắp xếp giảm dần theo tiêu chí tự chọn.

Ở đây mình chọn Descending (Z to A) by, và chọn Sum of Profit để sắp xếp giảm dần theo Lợi nhuận (Profit)

Chúng ta sẽ được kết quả như sau:

Học Excel online- căn bản, nâng cao, dễ hiểu, miễn phí- ví dụ, bài tập thực hành excel- PivotTable- Sắp xếp trong PivotTable - elego.org

Kết

Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về cách sắp xếp trong PivotTable.

Với dữ liệu mẫu đã có, các bạn hãy thử bỏ thêm một hay nhiều cột vào mục Rows và thử sắp xếp. Chắc chắn sẽ có điều hay ho hay một số thắc mắc. Nếu có hãy cho mình biết nhé.

Đây là một số cách để các bạn nêu thắc mắc hay góp ý

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lọc dữ liệu trong PivotTable.

See all you guys in the next lesson. Bye for now !

Xin chào !

Bình luận của bạn