Trang chủ Excel cơ bản Bài 18. Thực hành- Nhóm hàm xử lý chuỗi và nhóm hàm...

Bài 18. Thực hành- Nhóm hàm xử lý chuỗi và nhóm hàm logical

2316
0

Hello, xin chào các bạn.

Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong Series học Excel cơ bản của elego.org.
Như đã hứa với các bạn, sau nhóm hàm xử lý chuỗi (Left, Right, Mid) và nhóm hàm logical (If, And, Or, Not) mình sẽ có hai bài thực hành. Đây là bài thực hành số 1.

1. Yêu cầu của bài thực hành

Giả sử ta có bảng tính như sau. Dựa vào mã sản phẩm, yêu cầu về tên sản phẩm, hãng sản xuất và tháng nhập như ba cột màu đen đã mô tả.

Thành tiền bằng số lượng x đơn giá.

 

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Download file thực hành

2. Lời giải
a. Tên sản phẩm

Tên sản phẩm dựa vào 2 ký tự đầu của mã sản phẩm.

Lấy 2 ký tự đầu của mã sản phẩm

Hàm để lấy 2 ký tự đầu của mã sản phẩm là: = LEFT(B7,2)

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Khi đó ô C7 sẽ trả về kết quả là “SM” (2 ký tự đầu tiên của mã sản phẩm). Tuy nhiên đây không phải là kết quả chúng ta muốn. Chúng ta muốn Excel trả về kết quả cụ thể tương ứng với 2 ký tự đầu tiên.

Lấy ra tên sản phẩm

Để làm được, chúng ta sẽ dùng hàm IF để xét từng trường hợp của 2 ký tự này.

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

= IF(LEFT(B7,2)=”SM”,”Son môi”,  X )

Nếu hai ký tự đầu của mã sản phẩm là “SM” thì cho kết quả là “Son môi”, ngược lại thì làm cái gì đó (mà ta chưa biết là cái gì thì để tạm là X đã ha, từ từ tính tiếp).

Vậy là chúng ta đã xét xong trường hợp nếu là “SM” thì cho kết quả là “Son môi”. Giờ xét tiếp nếu là “NH” thì cho kết quả là “Nước hoa”.

Viết hàm như sau:

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

=IF(LEFT(B7,2)=”SM”,”Son môi”, IF(LEFT(B7,2)=”NH”,”Nước hoa”,X))

Chổ X hồi nãy chưa biết viết gì á, giờ bạn viết thêm IF(LEFT(B7,2)=”NH”,”Nước hoa”,X)

Ý nghĩa chổ này là nếu hai ký tự đầu của mã sản phẩm là “NH” thì cho kết quả là “Nước hoa”, ngược lại thì làm cái gì đó. Cái gì đó chưa biết thì để 1 dấu X rồi từ từ tính tiếp.

Vậy là chúng ta đã xét thêm được một trường hợp nữa. Giờ chỉ còn lại trường hợp sau cùng, nếu là “ST” thì cho kết quả là “Sữa tắm”.

Chổ này có 2 cách:

  • Cách 1: Viết luôn “Sữa tắm” vào dấu X trên đây, sau chổ “Nước hoa” í. Ý nghĩa là nếu không phải Son môi hay Nước hoa thì các trường hợp còn lại cho nó là Sữa tắm hết.
  • Cách 2: Viết tiếp một hàm IF(LEFT(B7,2)=”ST”,”Sữa tắm”, “Mã sản phẩm mới”). Ý nghĩa là nếu hai ký tự đầu của mã sản phẩm là “ST” thì cho kết quả là “Sữa tắm”, ngược lại thông báo “Mã sản phẩm mới” hay câu thông báo gì đó tùy bạn.

Mình thì thích cách 2. Tuy nhiên, nếu bạn thích thì có thể làm cách 1.

Hàm hoàn chỉnh như sau:

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Copy công thức xuống các dòng còn lại. Kết quả như sau:

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

b. Hãng sản xuất

Hàm để lấy ra hai ký tự ở giữa của mã sản phẩm là: =MID(B7,3,2)

Tương tự như hàm Tên sản phẩm ở trên, ta dùng hàm IF để xét các trường hợp của hai ký tự này.

Mình chỉ đưa ra hàm sau cùng. Với suy nghĩ như câu a, các bạn tự diễn giải cách hoạt động của hàm nha.

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Kết quả:

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

c. Tháng nhập

Để lấy hai ký tự cuối cùng của Mã sản phẩm thì tất nhiên phải dùng hàm RIGHT rồi hén.

Công thức: = RIGHT (B7,2)

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

d. Thành tiền

Thành tiền tất nhiên bằng Đơn giá x Số lượng rồi. Do bài này không đề cập thêm yếu tố nào ảnh hưởng đến thành tiền (như chiết khấu, giảm giá, thuế, phụ phí,…)

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

e. Tính dòng tổng cộng

Trong bài 10 về tính toán cơ bản, các bạn đã biết hàm SUM để tính tổng một số ô, hay một vùng dữ liệu.

Ở đây mình cũng sẽ dùng hàm SUM để tính tổng.

Hàm và kết quả như sau:

bài tập thực hành excel- học excel online- căn bản, dễ hiểu, miễn phí- elego.org

Vậy là mình và các bạn đã đi qua một bài thực hành. Trong bài này có sử dụng nhóm hàm xử lý chuỗi, gồm: LEFT, RIGHT, MID; nhóm hàm logical, mà trong bài này chỉ sử dụng hàm IF. Hàm SUM cũng được sử dụng để tính tổng.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SUM.

Bạn có suy nghĩ hay góp ý gì, hãy comment bên dưới hoặc trên trang facebook của elego.org nhé.

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau.

Bình luận của bạn